عمق میدان بحثی مهم در عکاسی است که در شما با درست فهمیدن این عنوان می توانید عکس های جذاب و روی اصول ثبت کنید.

عمق میدان در عکاسی

اگر می خواهید عمق میدان را به صورت کامل درک کنید، بهتر است برای شروع به این موضوع توجه داشته باشید که یک دوربین عکاسی فقط می تواند بر روی یک نقطه فوکوس کند.

اما اطراف سوژه ی عکس شما، قسمت های جلویی و پشتی هم شارپ و واضح هستند، این قسمت ها همان عمق میدان را بوجود می آورد.

اگر برای شما زیبایی عکستان مهم است بهتر است تا همه چیز را در مورد عمق میدان بدانید.

عمق میدان

شما می توانید یک منطقه انتخاب کنید که کم عمق باشد و قسمت کوچکی از عکس شما را شامل شود.

و یا می توانید این منطقه را بزرگ کنید که در این صورت می گوییم عمق میدان یا Dof عمیق یا گسترده است.

چشم انسان همه چیز را شفاف می بیند اما دوربین های عکاسی این ویژگی را ندارند و فقط می توانند بخشی از یک سوژه را شفاف و کامل شارپ نشان دهد و بخشی دیگر را تار نشان دهد که این مقدار ثابت نیست و متغیر است و بر عمق میدان هم تاثیر می گذارد.

عمق میدان در عکاسی

عوامل تاثیر گذار در عمق میدان

بیشترین تاثیر روی عمق میدان را دریچه ی دیافراگم دارد، فاصله ی سوژه ی عکس شما تا دوربین، فاصله کانونی لنز و اندازه سنسور دوربین عواملی هستند که تاثیر بسیار زیادی روی عمق میدان می گذارند.

در ادامه این پست همه ی این گزینه ها را بررسی می کنیم.

تاثیر دیافراگم در عمق میدان

یک دریچه درون لنز وجود دارد که نور از آن عبور می کند و سپس به سنسور دوربین می رسد البته با باز و بسته شدن دریچه ی دیافراگم میزان نوردهی نیز کم و زیاد می شود.

کار دیافراگم مثل مردمک چشم انسان است.

وقتی نور محیط شما زیاد باشد دیافراگم بسته تر خواهد شد و زمانی که نور محیط کافی نباشد و کم باشد شما می توانید دریچه ی دیافراگم خود را باز کنید و در آخر تصویر با کیفیتی با نور مناسب ثبت می کنید.

دیافراگم در عمق میدان
تاثیر دیافراگم بر روی عمق میدان

هر قدر که دریچه ی دیافراگم شما بازتر باشد، عمق میدان شما کاهش می یابد.

اگر می خواهید عمق میدان بیشتری در عکستان داشته باید از دریچه دیافراگم های کوچکتری که عدد آنها بزرگتر است استفاده کنید.

به طور مثال در عکاسی پرتره اگر با دیافراگم f1.8 عکاسی کنید و روی چشم مدل خودتان فوکوس کنید، فقط چشم سوژه شارپ و واضح است و بقیه جای صورت تار خواهد بود.

پس نتیجه میگیریم که یک میزان از دیافراگم برای تنظیم عمق میدان مناسب نیست.

نسبت به سوژه ی عکستان و میزان عمق میدان که می خواهید ایجاد کنید می توانید مقدار دیافراگم را تنظیم کنید.

dof

فاصله ی سوژه تا دوربین عکاسی

رابطه ی فاصله ی سوژه با عمق میدان به این گونه است که هر چقدر فاصله ی سوژه با دوربین کم شود عمق میدان کم می شود یعنی شما برای کم شدن این میزان باید به سوژه ی عکس نزدیک شوید.

و برای افزایش این میزان باید از سوژه دور شوید تا فاصله ی بین سوژه و دوربین زیاد شود.

این اتفاق برای همه رخ داده است که وقت هایی که از یک جسم کوچک عکاسی می کنید، دوربین به جسم مورد نظر نزدیک می شود و قسمتی از آن تار می شود.

این عمل همان کاهش DOF است.

البته این نکته را به یاد داشته باشید که اگر شما از زوم استفاده کنید هم دقیقا مثل نزدیک کردن دوربین به سوژه است و شما عمق میدان را کم می کنید.

فاصله ی سوژه تا دوربین عکاسی
فاصله ی سوژه تا دوربین عکاسی

تاثیر فاصله کانونی بر عمق میدان

هر چقدر فاصله کانونی لنز زیاد باشد عمق میدان در تصاویر ثبت شده کمتر خواهد بود.

بین لنز های واید و تله فوتو، لنز های واید دارای عمق میدان بیشتری خواهد بود.

سایز های مختلف سنسور

یکی از مواردی که بر روی عمق میدان تاثیر می گذارد، اندازه ی سنسور است.

سنسور های امروزی مثل فیلم های قدیمی است که نور روی آن ها متمرکز می شود و عکس ها را بوجود می آورد.

اگر دو لنزی که فاصله ی کانونی آن ها دارای میدان دید مثل هم است را با هم مقایسه کنیم.

در این صورت اگر هر دو دوربین را در فاصله ی ثابتی از یک سوژه قرار دهید متوجه خواهید شد که در دوربین با اندازه ی سنسور کوچکتر اندازه ی میدان بزرگتری خواهید داشت.

امیدوارم از این مطلب لذت برده باشید.