کوتاه
وقتی عکسی می گیرید، شما یا دوربینتان در حال انتخاب سه متغیر هستید. این ماه متغیر، با میزان نور ثبت شده توسط دوربین ترکیب می شوند. آنها شامل سرعت شاتر، دیافراگم و حساسیت یا ایزو، شاخص حساسیت دوربین به نور هستند. سرعت شاتر به این معنا است که شاتر دوربین تا چه مدت می تواند باز بماند....

مبانی شروع عکاسی و اصطلاحات کاربردی

Basics of photography and practical terms

سینا یعقوبی
مبانی شروع عکاسی و اصطلاحات کاربردی

نوردهی

وقتی عکسی می گیرید، شما یا دوربینتان در حال انتخاب سه متغیر هستید. این ماه متغیر، با میزان نور ثبت شده توسط دوربین ترکیب می شوند. آنها شامل سرعت شاتر، دیافراگم و حساسیت یا ایزو، شاخص حساسیت دوربین به نور هستند. سرعت شاتر به این معنا است که شاتر دوربین تا چه مدت می تواند باز بماند.

به عنوان مثال شیر آبی را تصور کنید که برای پر کردن لیوانی مدتی طولانی باز بگذارید یا تنها برای چند - ثانیه اجازه دهید آب از آن عبور کند، مسلما در این حالت، میزان آبی که در لیوان جای می گیرد به مراتب کمتر از حالت اول است. دیافراگم روزنه ای است که نور لنز از آن وارد دوربین می شود. اگر میزان نور عبوری از شاتر به سرعت آن بستگی داشته باشد، میزان نور عبوری از دیافراگم به اندازه قطر گستردگی آن هم به جا است.

به این معنا که هرچه دیافراگم کوچکتر باشد نور کمتری به حس گر عکاسی می رسد و دیافراگم بزرگ، نور بیشتری دریافت می دارد. آخرین متغیر برای نوردهی ایزو است، که به طور طبیعی بر میزان نور وارد شده به دوربین تاثیر نمی گذارد. به جای آن، حساسیت حسگر عکاسی را تنظیم می کند. حساسیت حسگر دقیقا همان کاری را می کند که انتظارش را دارید. اگر حسگر، حساس تر باشد ایزو بالاتر بوده و به مراتب نور کمتری برای رسیدن به عکس مورد نظر نیاز دارد.

 

سرعت شاتر

وقتی قرار باشد از یک حرکت عکاسی کنید، سرعت شاتر اهمیت زیادی پیدا خواهد کرد. خب کدام سرعت شاتر مناسب است؟ در واقع این یک سوال انحرافی است. با توجه به ساکن بودن، متحرک بودن و نوع تحرک سوژه هر اندازه ای از سرعت شاتر می تواند مناسب عکاسی باشد. سرعت شاتر بر مبنای کسر ثانیه اندازه گیری می شود. طول مدت زمان نوردهی به تنظیمات دوربین شما بستگی دارد و به طور معمول می تواند از ۳۰ ثانیه تا خیلی آهسته) ۱/۸۰۰۰ ثانیه خیلی سریع) را در بر بگیرد. میزان نور وارد شده به دوربین، با مدت زمان باز بودن شاتر ارتباط مستقیم دارد. بنابراین میزان نور دریافتی در مدت ۱/۵۰ ثانیه دو برابر ۱/۱۰۰ ثانیه خواهد بود. سرعت شاتر چه زمان اهمیت می یابد؟ وقتی سوژه شما یا هر بخشی از عکستان حرکت می کند یا مشکل نور دارید. اگر در حال عکاسی از یک منظره، ساختمان و یا یک شی بیجان هستید سرعت شاتر چندان اهمیتی نخواهد داشت و تا زمانی که نور کاهش می یابد شما قادر خواهید بود زمان نوردهی را افزایش دهید تا نور کافی تامین گردد.

دیافراگم

دیافراگم روزنه ای است در لنز دوربین که اندازه اش متغیر بوده و میزان نور دریافتی سنسور را کنترل می کند. هر چه دیافراگم بازتر باشد، نور بیشتری در مدت زمان باز ماندن شاتر فراهم می کند. دیافراگم بخش مهمی از فرآیند نوردهی است اما به زعم خود، عکس شما را پیچیده خواهد کرد. آنهم با مسئله ای به نام عمق میدانی. دیافراگم با نقاط If تعریف می شود. ۱٫۸/f و ۵۶/f گر چه گیج کننده هستند، اما هر چه عدد - If کمتر باشد دیافراگم بازتر است.

به عنوان کمک باید بگویم / مخفف Focal Length به معنای فاصله کانونی بوده و رقم مورد نظر، عدد کسر شده از فاصله کانونی است. ( اعداد دیافراگم در واقع از تقسیم فاصله کانونی لنز بر قطر دهانه دیافراگم حاصل می گردد و این نکته نشان دهنده این واقعیت است که اندازه سطح دهانه دیافراگم در لنزهایی با فاصله کانونی های مختلف یکسان نبوده و متغیر است و همین امر سبب اختلاف در نوع و میزان عمق میدان لنزهای واید نسبت به لنزهای تله می باشد.

به عنوان مثال قطر دهانه دیافراگم برای ایجاد ۲۸/f در لنز ۱۴ برابر ۵ میلیمتر در صورتی که قطر دهانه برای همین دیاف در لنز ۴۰۰ میلیمتر معادل ۱۴۲٫۸ میلیمتر می باشد. به همین خاطر دهانه لنزهای تله سریع بزرگ می باشد لازم نیست از ریاضی سر رشته داشته باشید، به یاد داشته باشید اعداد بزرگتر ۲۲/ f/۱۶, f  دیافراگم کوچکتر و اعداد کوچکتر ۲۰۰/ f/3.۵ ، f دیافراگم بزرگتری دارند.

چرا هر عکسی را در بیشترین نور ممکن نمی اندازیم؟ کلید استفاده از دیافراگم درک صحیح استفاده از آن در موقعیت های مختلف و تأثیر آن بر عمق میدان عکس است -عمق میدان در واقع میزان وضوح یا شارپنس تصویر در جلو و فلو یا تار بودن عکس در قسمت انتهایی آن است. در این مبحث، پیرامون مسائل فیزیکی بسیار صحبت شد اما شما همواره یک نکته را به یاد داشته باشید: دیافراگم بازتر، عمق میدان کمتری به عکس شما می دهد، به این معنا که تنها بخش کوچکی از عکس شما حالت فوکوس خواهد داشت. چه دیافراگم باز چه بسته، همه چیز بستگی به آن دارد که بخواهید یک عکس خاص بگیرید. میخواهيد كل عکستان، از فضای جلوی لنز تا خط افق همه در حالت فوکوس باشد؟ اگر اینطور است، شما باید به دنبال یک دیافراگم بسته بگردید که نور کمتری وارد دوربین کند و عمق میدان بیشتری به عکس شما بدهد.

یک مثال خوب، برای دیافراگم بسته، ۳۲/f است. اگر می خواهید قسمت زیادی از عکس شما در حالت فوکوس باشد، مانند عکس منظره، پس یک دیافراگم متوسط برای استفاده شما مناسب است. برای مثال ۱۱/f. در نهایت، اگر می خواهید فقط سوژه شما فوکوس باشد و همه چیز در عقب تصویر و جلوی آن تار شود باید به احتمال زیاد از انواع دیافراگم های باز بهره ببرید، مانند ۴۰۰/f و 1.8/f یک عامل مهم را به یاد داشته باشید، وقتی شروع به تنظیم دیافراگم می کنید، دیافراگم بسته، نور کمتری به نسبت باز تر به دوربین وارد می کند. پس با باز ماندن شاتر به مدت طولانی و ایزو بالا هماهنگی دارد. شما نیاز دارید که نوردهی مناسبی داشته باشید. در مباحث بعدی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

دیافراگم=سرعت

وقتی عکاسان درباره لنزهای سریع صحبت می کنند، معمولا منظورشان حداکثر گشادگی دیافراگم لنز است. دیافراگم به طور مستقیم بر سرعت، تاثیر نمی گذارد، دیافراگم های باز تر باعث افزایش نور ورودی و در نتیجه امکان استفاده از سرعت های شاتر بالاتر بوده که این خود باعث افزایش سرعت فرایند عکاسی می شود. پس اگر به دنبال عکس های فوری هستید، اکشن، ورزشی و...) به یک لنز سریع نیاز خواهید داشت.

ایزو

ایزو مقیاس اندازه گیری حساسیت دوربین شما به نور است. هر چه عدد ایزوی دوربینتان بالاتر باشد، بیشتر به نور حساسیت نشان می دهد، به طور نظری باید گفت قادر است در شرایط کمبود نور، عکس های خوبی بیاندازد.

هر زمان که شما عدد ایزو را دو برابر می کنید، در واقع حساسیت دوربین به نور دو برابر شده است. برای مثال، تصور کنید دارید با ایزو ۱۰۰ عکاسی می کنید، اما عکس هایتان تیره از آب در می آیند (در این شرایط سنسور کمتر از حد مورد نیاز نور دیده است) شما می توانید از دیافراگم بزرگتری استفاده کنید یا مدت بیشتری شاتر را باز بگذارید تا نور ۔ کافی دریافت کنید، یا اینکه عدد ایزو خود را به ۲۰۰ افزایش دهید و به طور مؤثری حساسیت دوربینتان را دو برابر کنید.

هنوز کافی نیست؟ پس عدد را به ۴۰۰ تغییر دهید، حالا حساسیت دوربین به ۴ برابر تنظیمات اولیه رسیده است. افزایش عدد ایزو راهی است آسان برای آنکه دوربینتان در شرایط کم نور و سرعت بالای شاتر، نور مناسبی دریافت کند. با همه این اوصاف، چرا نباید همیشه از بالاترین عدد ایزو استفاده کرد؟ در اصل به خاطر اینکه سبب به وجود آمدن "نویز دیجیتال بر روی عکس می شود.

این نویزها به صورت نقاط ریز و غیر طبیعی روی عکس دیده می شوند. بهترین تمرین برای شما این است که برای داشتن عکس های شفاف و بدون نویز، پایین ترین عدد ایزو را انتخاب کنید مگر آنکه این عدد سبب شود نور خیلی کمی به دوربین برسد. تلاش کنید با انواع تنظیمات ایزو در شرایط نوری مختلف عکاسی کنید تا قابلیت های دوربین دستتان بیاید.

برای مثال، ممکن است دریابید دوربین شما در تاریکی و کمبود نور، عکس های نسبتا با کیفیت تری با عدد hdv1600 ثبت می کند اما چنانچه امکانش را دارید عدد را بالاتر نبرید. بیشتر دوربین های اس.ال.آر تنظیمات ایزو اتوماتیک دارند، حتی برای دوربین هایی با تنظیمات دستی. این بدان معنا است که دوربین، سطح ایزو را بسته به نوری که نیاز دارد بالا خواهد برد تا به شرایط مناسب برسد.

این می تواند به این معنی باشد که برخی عکس ها با عدد بالاتر از حد مطلوب عکاس ثبت شوند. معمولا در چنین شرایطی، تنظیمات اتوماتیک ایزو را خاموش می کنند و یا روی لنز درپوش می گذارند تا خود عکاس بتواند بالاترین میزان ایزو را تعیین کند.

هر یک از انواع سه گانه نور می توانند سبب مشکل شوند و به آنچه از آن عکاسی می کنید بستگی دارند. وقتی دوربین شما در وضعیت تعادل اتوماتیک قرار دارد و محیط را ارزیابی می کند، در جستجوی اشیایی با رنگ سفید خاکستری است تا تعادل سفید مورد نظر را به خوبی انجام دهد. به هر حال، تنظیم دستی تعادل سفیدی ایده خوبی است، در دست به همان اندازه که تنظیم اتوماتیک وضعیت تراز سفیدی توسط خودتان و یا دوربین شما امکان بیشتری برای کنترل کار می دهند.

برای مثال اگر در یک روز روشن در حال گرفتن عکس پرتره هستید، حتما نور سرد به کار - می برید که علیرغم تراز سفیدی، کمی روی پوست افراد بدرنگ جلوه می کند. با تنظیم دستی، می توانید برای پوست ها تن رنگی گرم ایجاد کنید و این به شما کمک می کند که به سوژه خود ظاهر طبیعی تری ببخشید.

به پیش فرض تراز سفیدی در دوربینتان رجوع کرده و تنظیمات را امتحان کنید. ممکن است دریافته باشید که این پیش فرض ها می توانند درجه حرارت رنگ ها | را تصحیح کرده و در ارائه عکس بهتر کمک مؤثری کنند. برای آنکه مطمئن شوید تراز سفیدی برای منظره ای که در نظر دارید ۱۰۰ درصد مناسب است، می توانید از کارت های خاکستری استفاده کنید.

این کارت ها به دوربین شما این امکان را می دهد که دقیقا بدانید تنظیمات تراز به چه عامل موثری برای نتیجه مناسب نیاز دارد. کارت های خاکستری ارزان هستند، کار با آنها بسیار ساده است و به طور جدی، بخشی از تجهیزات عکاسی هستند. با کمک این کارت ها به سادگی در مکان مورد نظر عکس بگیرید (آن را در مقابل لنز بگیرید) و دوربین را روی تراز سفیدی تنظیم کنید.

این روش مؤثر و ساده ای است برای آنکه مطمئن شوید میزان تعادل سفیدی در عکس هایتان کافی و صحیح است.

هر یک از انواع سه گانه نور می توانند سبب مشکل شوند و به آنچه از آن عکاسی می کنید بستگی دارند. وقتی دوربین شما در وضعیت تعادل اتوماتیک قرار دارد و محیا را ارزیابی می کند، در جستجوی اشیایی با رنگ سفید - خاکستری است تا تعادل سفید مورد نظر را به خوبی انجام دهد. به هر حال، تنظیم دستی تعادل سفیدی ایده خوبی است، در دست به همان اندازه که تنظیم اتوماتیک وضعیت تراز سفیدی توسط خودتان و یا دوربین شما امکان بیشتری برای کنترل کار می دهند. برای مثال اگر در یک روز روشن در حال گرفتن عکس پرتره هستید، حتما نور سرد به کار - می برید که علیرغم تراز سفیدی، کمی روی پوست افراد بدرنگ جلوه می کند.

با تنظیم دستی می توانید برای پوست ها تن رنگی گرم ایجاد کنید و این به شما کمک می کند که به سوژه خود 

ظاهر طبیعی تری ببخشید. به پیش فرض تراز سفیدی در دوربینتان رجوع کرده و تنظیمات را امتحان کنید. ممکن است دریافته باشید که این پیش فرض ها می توانند درجه حرارت رنگ ها را تصحیح کرده و در ارائه عکس بهتر کمک مؤثری کنند. برای آنکه مطمئن شوید تراز سفیدی برای منظره ای که در نظر دارید ۱۰۰ درصد مناسب است، می توانید از کارت های خاکستری استفاده کنید. این کارت ها به دوربین شما این امکان را میدهد که دقیقا بدانید تنظیمات تراز به چه عامل مؤثری برای نتیجه مناسب نیاز دارد. کارت های خاکستری ارزان هستند، کار با آنها بسیار ساده است و به طور جدی، بخشی از تجهیزات عکاسی هستند.

با کمک این کارت ها به سادگی در مکان مورد نظر عکس بگیرید (آن را در مقابل لنز بگیرید) و دوربین را روی تراز سفیدی تنظیم کنید. این روش مؤثر و ساده ای است برای آنکه مطمئن شوید میزان تعادل سفیدی در عکس هایتان کافی و صحیح است.

هنوز نظری گذاشته نشده است.

نظر خود را بیان کنید...

افزودن نظر

پرسش جدید
دسترسی سریع