تک پایه مانفروتو

قیمت: ۳۳۰,۰۰۰
فروشنده: مکث شاپ
تک پایه مانفروتو

سه پایه somita

قیمت: ۴۲۰,۰۰۰
فروشنده: مکث شاپ
سه پایه somita

مانیتور کرین viltrox

قیمت: ۱,۹۰۰,۰۰۰
فروشنده: مکث شاپ
مانیتور کرین viltrox

پایه اسمو osmo

قیمت: ۶۵۰,۰۰۰
فروشنده: مکث شاپ
پایه اسمو osmo

سه پایه secced dv4

قیمت: ۶,۸۰۰,۰۰۰
فروشنده: مکث شاپ
سه پایه secced dv4

DJI Ronin B

قیمت: ۹,۸۰۰,۰۰۰
فروشنده: مکث شاپ
DJI Ronin B

دوربین کانن sx540

قیمت: ۲,۳۵۰,۰۰۰
دوربین کانن sx540

فلاش پرتابل نایس فوتو 680

قیمت: ۴,۱۰۰,۰۰۰
فروشنده: مکث شاپ
فلاش پرتابل نایس فوتو 680

اینسپایر v1

قیمت: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
فروشنده: مکث شاپ
اینسپایر v1

فلاش اکسترنال کانن

قیمت: ۱,۶۵۰,۰۰۰
فلاش اکسترنال کانن

رادیو تریگر s&s

قیمت: ۴۸۰,۰۰۰
فروشنده: مکث شاپ
رادیو تریگر s&s

سه پایه بوم چرخدار

قیمت: ۵۰۰,۰۰۰
فروشنده: مکث شاپ
سه پایه بوم چرخدار