لذت یک خرید در ” سه شنبه های ویژه”

سه شنبه های ویژه، عنوانی است برای حراجی روزهای سه شنبه مکث-شاپ. هر سه شنبه به مدت یک روز لیست محصولات پرفروش آن هفته با قیمت حراجی ویژه و استثنائی در این صفحه قرار می گیرد.

حراج سه شنبه های ویژه فقط در روز سه شنبه قابل خرید است و هر هفته کالاهایی متفاوت قرار می گیرد.