دوربین الفا ۶۴۰۰

دست دو

دوربین الفا ۶۴۰۰ همراه با لنز کیت ۱۶-۵۰ سه ماه کارکرد زیر هزار شات،دوربین کاملا سالم می باشد


تهران
۲ ماه پیش

قیمت: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دوربین الفا ۶۴۰۰ دست دو