لیست قیمت دوربین های عکاسی پرفروش

دوربین های پرفروش سونی

نام قیمت
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6400 بدنه تماس بگیرید
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6400 + 16-50mm ۲۹,۷۹۰,۰۰۰
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6400 + 18-135mm ۳۸,۴۹۰,۰۰۰
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6500 بدنه تماس بگیرید
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6500 + 16-50mm تماس بگیرید
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6500 + 18-105mm تماس بگیرید
دوربین آلفا a7 III سونی تماس بگیرید
دوربین بدون آینه سونی آلفا a7R III بدنه تماس بگیرید
دوربین بدون آینه سونی آلفا a7S III بدنه ۱۱۴,۴۹۰,۰۰۰
دوربین بدون آینه سونی آلفا a7R IV بدنه تماس بگیرید

دوربین های پرفروش نیکون

نام قیمت
دوربین نیکون D810 بدنه تماس بگیرید
دوربین نیکون D810 + 24-120mm تماس بگیرید
دوربین نیکون D850 بدنه ۶۲,۷۴۰,۰۰۰
دوربین نیکون D850 + 24-120mm تماس بگیرید
دوربین D3500 نیکون تماس بگیرید
دوربین نیکون D3500 + 18-55mm ۱۳,۶۶۰,۰۰۰
دوربین نیکون D5600 بدنه ۱۶,۸۷۰,۰۰۰
دوربین نیکون D5600 + 18-55mm ۱۷,۵۵۰,۰۰۰
دوربین نیکون D5600 + 18-140mm VR ۲۳,۷۹۰,۰۰۰
دوربین نیکون D7500 بدنه ۲۵,۷۶۰,۰۰۰
دوربین نیکون D7500 + 18-140mm تماس بگیرید

دوربین های پرفروش کانن

نام قیمت
دوربین کانن 5D Mark IV بدنه ۶۱,۵۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 5D Mark IV + 24-105mm IS II USM ۸۹,۹۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 5D Mark IV + 24-70mm تماس بگیرید
دوربین کانن 6D Mark II بدنه ۳۴,۲۲۰,۰۰۰
دوربین کانن 6D Mark II + 24-70mm IS USM تماس بگیرید
دوربین کانن 6D Mark II + 24-105mm IS STM ۴۸,۴۴۰,۰۰۰
دوربین کانن 6D Mark II + 24-105mm IS II USM ۶۲,۱۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 77D بدنه تماس بگیرید
دوربین کانن 77D + 18-55mm IS STM تماس بگیرید
دوربین کانن 77D + 18-135mm IS USM تماس بگیرید
دوربین کانن 80D بدنه تماس بگیرید
دوربین کانن 80D + 18-135mm IS USM ۳۱,۴۴۰,۰۰۰
دوربین کانن 80D + 18-55mm IS STM ۲۴,۸۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 90D بدنه ۳۰,۴۶۰,۰۰۰
دوربین کانن 90D + 18-55mm IS STM ۳۱,۷۷۰,۰۰۰
دوربین کانن 90D + 18-135mm IS USM ۳۹,۲۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 250D بدنه ۱۵,۶۱۰,۰۰۰
دوربین کانن 250D + 18-55mm IS STM ۱۶,۳۸۹,۰۰۰
دوربین کانن 250D + 18-55mm III ۱۵,۸۲۰,۰۰۰
دوربین کانن 800D بدنه ۲۰,۲۸۰,۰۰۰
دوربین کانن 800D + 18-55mm IS STM ۲۱,۰۷۰,۰۰۰
دوربین کانن 800D + 18-135mm IS STM ۳۰,۲۴۰,۰۰۰
دوربین کانن 1300D بدنه تماس بگیرید
دوربین کانن 1300D + 18-55mm II تماس بگیرید
دوربین کانن 1300D + 18-55mm III ۱۴,۸۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 2000D بدنه ۹,۵۸۰,۰۰۰
دوربین کانن 2000D + 18-55mm IS II تماس بگیرید
دوربین کانن 2000D + 18-55mm IS III ۱۰,۵۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 4000D بدنه ۸,۵۴۰,۰۰۰
دوربین کانن 4000D + 18-55mm II ۱۰,۳۲۰,۰۰۰
دوربین کانن 4000D + 18-55mm III ۹,۳۴۰,۰۰۰