لیست قیمت دوربین های عکاسی پرفروش

دوربین های پرفروش سونی

نام قیمت
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6400 بدنه ۴۰,۹۹۰,۰۰۰
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6400 + 16-50mm ۴۳,۳۴۰,۰۰۰
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6400 + 18-135mm ۶۵,۴۴۰,۰۰۰
دوربین بدون آینه سونی آلفا a7 III بدنه ۷۱,۲۵۰,۰۰۰
دوربین بدون آینه سونی آلفا a7R III بدنه ۸۵,۹۹۰,۰۰۰
دوربین بدون آینه سونی آلفا a7S III بدنه ۱۳۶,۹۴۰,۰۰۰
دوربین بدون آینه سونی آلفا a7R IV بدنه ۱۱۷,۴۰۰,۰۰۰

دوربین های پرفروش نیکون

نام قیمت
دوربین نیکون D850 بدنه ۹۹,۸۹۰,۰۰۰
دوربین نیکون D850 + 24-120mm بدنه تماس بگیرید
دوربین D3500 نیکون تماس بگیرید
دوربین نیکون D3500 + 18-55mm بدنه تماس بگیرید
دوربین نیکون D5600 بدنه تماس بگیرید
دوربین نیکون D5600 + 18-55mm بدنه تماس بگیرید
دوربین نیکون D5600 + 18-140mm VR بدنه تماس بگیرید
دوربین نیکون D7500 بدنه ۴۱,۹۹۰,۰۰۰
دوربین نیکون D7500 + 18-140mm بدنه تماس بگیرید

دوربین های پرفروش کانن

نام قیمت
دوربین کانن 5D Mark IV بدنه ۸۱,۹۴۰,۰۰۰
دوربین کانن 5D Mark IV + 24-105mm IS II USM ۱۱۵,۹۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 6D Mark II بدنه ۵۱,۹۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 6D Mark II + 24-105mm IS II USM ۹۰,۹۴۰,۰۰۰
دوربین کانن 90D بدنه ۴۶,۰۴۰,۰۰۰
دوربین کانن 90D + 18-55mm IS STM ۴۹,۹۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 90D + 18-135mm IS USM ۶۲,۴۴۰,۰۰۰
دوربین کانن 250D بدنه ۲۵,۵۴۰,۰۰۰
دوربین کانن 250D + 18-55mm IS STM ۲۸,۹۴۰,۰۰۰
دوربین کانن 250D + 18-55mm III ۲۷,۴۴۰,۰۰۰
دوربین کانن 2000D بدنه ۱۳,۹۷۰,۰۰۰
دوربین کانن 2000D + 18-55mm IS II ۱۶,۴۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 2000D + 18-55mm IS III ۱۵,۶۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 4000D بدنه ۱۲,۸۶۰,۰۰۰
دوربین کانن 4000D + 18-55mm II ۱۵,۹۸۰,۰۰۰
دوربین کانن 4000D + 18-55mm III ۱۳,۸۸۰,۰۰۰