لیست قیمت دوربین های عکاسی پرفروش

دوربین های پرفروش سونی

نام قیمت
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6400 بدنه تماس بگیرید
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6400 + 16-50mm تماس بگیرید
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6400 + 18-135mm ۸۷,۹۹۰,۰۰۰
دوربین بدون آینه سونی آلفا a7 III بدنه ۸۳,۹۹۰,۰۰۰
دوربین بدون آینه سونی آلفا a7R III بدنه تماس بگیرید
دوربین بدون آینه سونی آلفا a7S III بدنه ۱۷۹,۹۹۰,۰۰۰
دوربین بدون آینه سونی آلفا a7R IV بدنه تماس بگیرید

دوربین های پرفروش نیکون

نام قیمت
دوربین نیکون D850 بدنه ۱۲۳,۹۹۰,۰۰۰
دوربین نیکون D850 + 24-120mm بدنه ۱۶۹,۹۹۰,۰۰۰
دوربین D3500 نیکون تماس بگیرید
دوربین نیکون D3500 + 18-55mm بدنه تماس بگیرید
دوربین نیکون D5600 بدنه تماس بگیرید
دوربین نیکون D5600 + 18-55mm بدنه تماس بگیرید
دوربین نیکون D5600 + 18-140mm VR بدنه تماس بگیرید
دوربین نیکون D7500 بدنه تماس بگیرید
دوربین نیکون D7500 + 18-140mm بدنه تماس بگیرید

دوربین های پرفروش کانن

نام قیمت
دوربین کانن 5D Mark IV بدنه ۱۲۹,۹۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 5D Mark IV + 24-105mm IS II USM ۱۸۴,۹۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 6D Mark II بدنه تماس بگیرید
دوربین کانن 6D Mark II + 24-105mm IS II USM ۱۲۷,۹۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 90D بدنه ۵۴,۹۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 90D + 18-55mm IS STM ۶۴,۹۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 90D + 18-135mm IS USM ۷۲,۹۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 250D بدنه ۳۱,۹۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 250D + 18-55mm IS STM ۳۳,۹۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 250D + 18-55mm III ۳۲,۹۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 2000D بدنه ۲۲,۹۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 2000D + 18-55mm IS II ۲۴,۴۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 2000D + 18-55mm III ۲۳,۴۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 4000D بدنه تماس بگیرید
دوربین کانن 4000D + 18-55mm IS II ۲۲,۴۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 4000D + 18-55mm III تماس بگیرید