نورپردازی

اگربخواهیم به اهمیت نور در عکاسی بپردازیم می توانیم مثال بزنیم که یک عکاسی بدون نور مانند عکاسی بدون لنز می باشد!! اهمیت نورپردازی مناسب در عکاسی غیرقابل انکار است و شما می تواند با خرید نور مناسب کیفیت نهایی عکس خود را به شدت افزایش دهید.

خرید نورپردازی مناسب را باید پس از خرید دوربین و لنز در اولویت قرار داد و بخشی از بودجه شما در صورتی که حرفه ای عکاسی می کنید یا آتلیه دارید باید به این مبحث اختصاص داده شود.