لنز فیکس ۳۵ نیکون با اف ۱.۸

دست دو

این لنز نو می باشد. با فیلتر یو وی کیف و جعبه به فروش میرسد. چون بادیمو تغییر دادم این لنز برام کاربرد نداره.


تهران
۶ ماه پیش

قیمت: ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
لنز فیکس ۳۵ نیکون با اف ۱.۸ دست دو