لنز دوربین ۵۰ mm

دست دو

لنز 50mm. در حد نو سالم مخصوص پرتره


البرز
۹ ماه پیش

قیمت: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
لنز دوربین ۵۰ mm دست دو