لنز ۲۰۰-۱۸ سونی

دست دو

لنز ۲۰۰-۱۸ سونی دیاف ۳.۵ لنز تله واید مخصوص عکاسی پرتره، طییعت، معماری مخصوصن دوربین کراپ و فول فریم سونی دارای کارتون و محتویات داخل جعبه در حد اک فقط ۲ بار استفاده شده


تهران
۳ ماه پیش

قیمت: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لنز ۲۰۰-۱۸ سونی دست دو