کانن ۷۷D نونو شات زیر ۱۰۰۰ تا

دست دو

دوربین کانن ۷۷Dلنز ۱۸/۱۳۵شات زیر ۱۰۰۰ تا به همراه باتری سالم شارژر اصلی کیف دوربین زد اب جعبه سالم خیلی نو ازش استفاده نکردم الانم به علت مشکل مالی میفروشم وگرنه نمیفروختم


تهران
۳ ماه پیش

قیمت: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کانن ۷۷D نونو شات زیر ۱۰۰۰ تا دست دو