دوربین فوجی فیلم بریجs4500

دست دو

دوربین سوپرزوم تا ۴۰برابر زیر ۳۰۰۰تا شات خورده و همراه سه پایه و باطری قلمی شارژی و سوپر شارژر و کیف حمل دوربین و کیف حمل سه پایه


تهران
۵ ماه پیش

قیمت: توافقی
دوربین فوجی فیلم بریجs4500 دست دو