دوربین نیکون d3300

دست دو

دوربین از اول دست خودم بوده تعمیر نشده و ضربه هم نخورده. هرکجا مایل بودید ببریم برای کارشناسی. تخفیف هم داره.
تهران
۸ ماه پیش

قیمت: ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
دوربین نیکون d3300 دست دو