قوانین اجاره تجهیزات

rental equipment rules


قوانین اجاره تجهیزات 

1- روش پرداخت مبلغ اجاره به صورت کارت به کارت و پرداخت نقدی در زمان تحویل لوازم به صورت کامل می باشد .

2- دز زمان تحویل تمامی لوازم چک می شوند و اگر ایرادی داشته باشند تمامی هزینه به حساب اجاره کننده می باشد .(شما می توانید در زمان تحویل تمامی لوازم را کاملا چک کنید یا از نماینده درخواست چک کردن دوباره نمایید)

3- اگر لوازم دچار اسیب دیدگی شه باشند و نیازمند تعمیر داشته باشند مدارک اجاره کننده تا پایان تعمیر نزد نماینده بافی میماند .

4- زمان تحویل لوازم حداکثر تا 10 صبح روز بعد می باشد بعد از ان تحویل گیرنده ملزم به پرداخت جریمه می باشد که بسته به میزان تاخیر و مقدار هزینه اجاره تجهیزات متغیر است .

لیست قیمت اجاره تجهیزات

اجاره در تهران 

اجاره در مشهد 

اجاره در شیراز 

اجاره در کرج 

اجاره در اصفهان 

مدارک مورد نیاز