لنز کنون 24-70 f4

دست دو

لنز ۲۴-۷۰ اف ۴ تمیز ودر حد بدون خط وخش با مهلت تست فنی
البرز
۱ ماه پیش

قیمت: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
لنز کنون 24-70 f4 دست دو