دوربین کانن 500D

دست دو

دوربین کانن ۵۰۰ D رم و کیف داره خیلی استفاده نشده تمیز و بی خط و خش


تهران
۳ ماه پیش

قیمت: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دوربین کانن 500D دست دو