دوربین کانن مارک ۳ سالم

دست دو

دوربین کانن بسیار سالم و تمیز بدون پیکسل سوخته، در ضمن سرویس های لازمه اخیرا انجام شده


تهران
۶ ماه پیش

قیمت: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دوربین کانن مارک ۳ سالم دست دو