آموزش و قواعد نورپردازی

Lighting training and rules

Plateau Light - The best lighting in filming

نور فلات - بهترین نورپردازی در فیلمبرداری

Plateau Light - The best lighting in filming

نور فلات یا همان نور ثابت یکی از ابزار های مهم و کاربردی در فیلم برداری و عکاسی به شمار می رود که به علت کیفیت و ...

Exposure Rules in Photography - Basic and Practical Tips - Last Part

قواعد نوردهی در عکاسی - نکات اساسی و کاربردی ( بخش آخر )

Exposure Rules in Photography - Basic and Practical Tips - Last Part

طیف رنگی از سیاه به سفید با تنالیته مساوی بسیار باریک تر است. مثال خوب برای این روش عکس یک منظره در روز ابری است....

Exposure Rules in Photography - Basic and Practical Tips - Part Two

قواعد نوردهی در عکاسی - نکات اساسی و کاربردی ( بخش دوم )

Exposure Rules in Photography - Basic and Practical Tips - Part Two

شناخت وضعیتهای سنجش نور دوربین های اس. ال. آر وضعیت های مختلفی برای سنجش نور دارند که به شما انتخاب نور مناسب ر...

Exposure Rules in Photography - Basic and Practical Tips - Part One

قواعد نوردهی در عکاسی - نکات اساسی و کاربردی ( بخش اول )

Exposure Rules in Photography - Basic and Practical Tips - Part One

نوردهی: پیشتر، به طور مختصر درباره سه عامل اصلی نوردهی به دوربین صحبت کردیم. در این اصل علاقه مندم با جزئیات بی...